Výsledky volieb do rady školy


Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do rady školy za rodičov.

Na základe výsledkov volieb sa členmi Rady školy pri ZŠ Prokofievova 5 na najbližšie volebné obdobie, teda od

19.11.2020 do 18.11.2024 stávajú:

 

Marika TOPOĽSKÁ, dipl. um. 75,6% hlasov
Mgr. Marián MESÁROŠ 68,9% hlasov
Mgr. Katarína KASMANOVÁ 67,9% hlasov
Ing. Jana ROTHOVÁ 64,6% hlasov.

 

 

Ostatným rodičom ďakujem za záujem a dúfam, že aj naďalej budú spolupracovať so školou.

Mgr. Daniela Petríková

riaditeľka školy

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY PRI ZŠ, PROKOFIEVOVA 5, NA OBDOBIE 19.11.2020 DO 18.11.2024