Aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR k výchovno-vzdelávaciemu procesu


Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať o nových usmerneniach ministerstva školstva k výchovno vzdelávaciemu procesu s okamžitou platnosťou – do odvolania, resp. prijatia nových usmernení.

Usmernenie k postupu základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády – 27.10.2020

Rozhodnutie ministra školstva 23.10.2020

Opatrenia Ministerstva školy od 26.10.2020

 

USMERNENIE K POSTUPU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ PRI REALIZÁCIÍ VÝCHOVNO VZDELÁVACIEHO PROCESU POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

                                                                                                                    

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

  • rodičovské združenia

  • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.

  • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z. z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.