Učíme sa netradične – online hra- program ImO.


Vytvorili sme online hru ImO, v ktorej si deti precvičujú tvorenie, čítanie a počúvanie s porozumením, sústredenie, pamäť a iné. ImO odporúča aj MŠVVaŠ SR cez projekt https://www.ucimenadialku.sk/.
Až do konca augusta sa deti ZŠ a MŠ stále môžu zdarma hrať. Sme veľmi radi, že program i naďalej využívajú a že sa k nemu vracajú.

Na ZŠ sa s programom pracuje na hodinách, na krúžkoch, na rozvoji špecifických zručností alebo s jednotlivcami na sedeniach.
V programe sa dá pracovať v slovenskom či inom jazyku. Odporúčame si pozrieť videá na našej stránke: http://imo.sr/#galeria .

Na základe skúseností a konzultácií s odbornými pedagógmi a psychológmi sme rozšírili program so zameraním na návyky pozornosti, sluchového vnímania, prepájania informácii, pamäte a predstavivosti. Týmto spôsobom stačí 5 minút a s deťmi precvičíte celú škálu potrebných zručností.

Zaregistrujte sa zdarma do hry cez http://hra.imo.sr/ a vyskúšajte si „Novú rozcvičku“.

Želáme Vám veľa zdravia a psychickej pohody.