Predbežné prihlášky na šk. rok 2020/2021, prihláška na stravovanie prihlásených žiakov na vyučovanie – jún 2020


Vážení rodičia,

V nasledujúcich odkazoch nájdete prihlášky na budúci školský rok – na vyučovanie povinne voliteľného predmetu – etická výchova alebo náboženská výchova, predbežné prihlášky do ŠKD, záväznú prihlášku na stravovanie prihlásených detí na vyučovanie v júni 2020.

Vzhľadom k momentálnej situácii využívame túto formu, prosíme Vás o ich vyplnenie.

Po znovuotvorení školských zariadení budeme prihlášky aktualizovať v písomnej forme s Vašim podpisom.

Ďakujeme

Vedenie školy

Záväzná prihláška na stravovanie prihlásených detí na výuku v mesiaci jún 2020 – obedy

Prieskum záujmu o vyučovanie ukončený 26.5.2020.

Prihláška na vyučovanie povinne voliteľného predmetu

Predbežná prihláška dieťaťa 2. – 5. ročníka do ŠKD pri ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava

Predbežný zápisný lístok dieťaťa 1.ročníka do ŠKD pri ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava