Predbežné prihlášky na šk. rok 2020/2021


Vážení rodičia,

V nasledujúcich odkazoch nájdete prihlášky do ŠKD na budúci školský rok – 2020/2021.

Vzhľadom k momentálnej situácii využívame túto formu, prosíme Vás o ich vyplnenie.

Po znovuotvorení školských zariadení budeme prihlášky aktualizovať v písomnej forme s Vašim podpisom.

Ďakujeme

Vedenie školy

Predbežná prihláška dieťaťa 2. – 5. ročníka do ŠKD pri ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava

Predbežný zápisný lístok dieťaťa 1.ročníka do ŠKD pri ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava