Oznam o platbách ŠKD


VÁŽENÍ RODIČIA,

VZHĽADOM NA TO, ŽE VYUČOVANIE JE AŽ DO ODVOLANIA PRERUŠENÉ, ŽIADAM VÁS, ABY STE  ZRUŠILI TRVALÉ PRÍKAZY NA ÚHRADU ŠKD.

AK NIEKOMU PLATBA NA MESIAC APRÍL ODIŠLA, POPLATOK VRÁTIME.

ĎAKUJEM.

MGR. DANIELA PETRÍKOVÁ

RIADITEĽKA ŠKOLY