„Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život“


S deťmi zo ŠKD sme sa dňa 4.3.2020 v rámci Tvorov mesta zúčastnili interaktívnej prednášky – „Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život“, kde im lektorka priblížila život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Dozvedeli sa informácie o spôsobe života týchto druhov vtákov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu v človekom narúšanej krajine.