Informácie – koronavírus


O Z N A M

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling informoval, že

 VYUČOVANIE NA ŠKOLÁCH BUDE PRERUŠENÉ  AŽ DO ODVOLANIA.

Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

TESTOVANIE 9 SA RUŠÍ

 

Vážení rodičia,

vzhľadom na momentálnu situáciu Vás prosím, aby ste venovali dostatočnú pozornosť deťom a motivovali ich k tomu, aby sa priebežne učili a pripravovali do školy.

Sledujte stránku školy a internetovú žiacku knižku. Učitelia úlohy zadávajú, tie, ktoré pošlú deti vypracované, skontrolujú.

Je v záujme všetkých, aby sme nariadené karanténne opatrenia rešpektovali, ale aj využili čas na vzdelávanie, aby dopad súčasných opatrení na vzdelávanie bol čo najnižší .

                                                                                                                                                                                                 Mgr.Daniela Petríková
riaditeľka školy

Oznam o platbách ŠKD

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse

Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu?

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP

Žiadosť o ošetrovné do sociálnej poisťovne

Ošetrovné_SP

Opatrenia školy