Fašiangový harmatanec v ŠKD


Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy.
Aj v našom ŠKD sa dňa 12.2.2020  ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa premenili na víly, princezné, pirátov a rôzne zvieratká, tancovali a súťažili.
Prežili sme veselé popoludnie, na ktoré budú deti určite radi spomínať.

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!