Tvory mesta – projekt do súťaže – „Ekológia a verejný priestor“


Na dnešnom stretnutí sme dolaďovali posledné detaily na našom  návrhu modelu okolia školy, s ktorým sa zapájame do súťaže  „Ekológia a verejný priestor“.