To, čo nás spája…


Deti zo ŠKD zúčastnili tvorivých dielní v CIK CAK Centre v rámci projektu „To, čo nás spája 2019″, ktorého cieľom je integrácia ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom výtvarnej tvorby.

Vernisáž výtvarných diel prebieha v CCCentre 13.11 – 28. 11. 2019.