Tvoríme námestie pre nás 25.10.2019


25.10. 2019 deti vstúpili na vysokoškolskú pôdu – na Fakultu architektúry STU a na doobedie sa stali mladými architektmi.

Lektori – Ing. arch. Zora Pauliniová, Ing. arch. Ján Urban a spolupracovníci pripravili pre deti veľmi zaujímavý deň, kde sa formou zážitkového vzdelávania oboznamovali s obsahom termínu „verejný priestor“, jeho významom a dôležitosťou.

Na dnešnom stretnutí mapovali priestor Námestia slobody – anketovali, čo sa tam ľuďom páči, čo nie, pri úlohách analyzovali tento priestor z užívateľského, praktického, ale aj z estetického hľadiska prostredníctvom prirodzených zmyslov, diskutovali a navrhovali vlastné zmeny Námestia slobody ako verejného priestoru pre všetkých a ešte sa stihli vyšantiť na preliezačkách.