To, čo nás spája 2019


23.10.2019 sa deti zo ŠKD zúčastnili tvorivých dielní v CIK CAK Centre v rámci projektu „To, čo nás spája 2019″, ktorého cieľom je integrácia ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom výtvarnej tvorby.

Vernisáž výtvarných diel sa uskutoční v CC Centre 13.11 – 28. 11. 2019.