Športové popoludnie v ŠKD 22.10.2019


Dňa 22.10.2019  sa na školskom dvore konalo športové popoludnie detí zo ŠKD.
Počasie nám prialo a tak si deti spoločne zmerali svoje sily v piatich športových disciplínach, v ktorých mohli pod vedením svojich kapitánov preukázať na jednotlivých stanovištiach svoju šikovnosť, rýchlosť, obratnosť, radosť z pohybu.
S veľkou energiou sa pustili do všetkých pripravených aktivít, za čo boli odmenené sladkou odmenou.