Deň školy 21.6.2019


Aj v tomto školskom roku sme v našej ZŠ oslávili Deň školy, ktorý sa uskutočnil 21.6.2019.
Počas netradičného vyučovania boli pre žiakov pripravené edukačné aktivity rôzneho zamerania.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom školy, ktorí sa podieľali pri realizácii aktivít, ale vďaka patrí aj organizáciám, ktoré nám pomohli spestriť program a dopomohli pri organizácii a zabezpečení celého podujatia.

 

 

3

m