Od slovenskej koruny k euru – výstava v Národnej banke Slovenska 20.5.2019


Dnes sme navštívili s deťmi zo ŠKD zatiaľ najvyššiu budovu v Bratislave – Národnú banku Slovenska, kde sme sa zúčastnili výstavy „Od slovenskej koruny k euru“.
Počas exkurzie sa deti oboznámili s históriou Európskej únie, dozvedeli sa o činnosti NBS a jej funkcii v národnom hospodárstve.
Odborný zamestnanec banky deťom vysvetlil význam používania jednotnej meny, z čoho a 
ako vznikajú a končia mince a bankovky, prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek.
Zaujímavý bol aj film, ktorý podrobne popisoval výrobu peňazí.