Tvory mesta VII. – stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom


Dnes sme malý vzácnu návštevu – zavítal medzi nás spisovateľ Daniel Hevier, ktorý nám predstavil svoju novú knihu – preniesli sme sa spolu do Pravdozeme, Čudnosveta a stratili sa v Neviditeľnom meste…

Deti sa tiež prezentovali svojimi poviedkami, ktoré pán spisovateľ ocenil jednotkami s vlastnoručným podpisom.