Tvory mesta VI.


Témou stretnutia bola príroda v meste a tak sme s biológom z VÚVH Mirom Očadlíkom objavovali živočíchy.
Nielen teoreticky, ale aj prakticky – v okolí Chorvátskeho ramena.