Tvory mesta V.


Na dnešnom stretnutí sme sa na život v meste pozerali očami obyvateľov so zdravotným obmedzením.

S hosťami sme diskutovali o problémoch a obmedzeniach, ktoré musia dennodenne prekonávať – či je  to prístupnosť do objektov (najmä schody), možnosť otvárania dverí, o ich praktickom živote, o rôznych  „maličkostiach“, ktoré si zdravý človek možno ani nevšimne, ale pre telesne postihnutého niekedy znamenajú neprekonateľnú prekážku.

Deti mali možnosť vyskúšať si rôzne zdravotné obmedzenia pomocou vecí zapožičaných z centra bezbariérového navrhovania, navrhovali vylepšenia pre bezprostredné okolie školy.

Ďaľšie veľmi zaujímavé a poučné stretnutie.