Záchrana žiab na Železnej studienke


V jarnom období sa ropuchy a skokany hnedé premiestňujú z lesného prostredia do rybníkov a ak na tejto svojej púti musia prekonávať vozovku, veľmi často dochádza k ich úhynom.
Dobrovoľníci preto stavajú zábrany, ktoré žaby zastavia.
Záchrana ropúch sa víkendovou akciou nekončí, nasledovať bude ešte ich prenos cez cestu a následné odstránenie zábran, keď budú žaby po nakladení vajíčok opúšťať rybníky.
Zachytené jedince sa preto prenášajú vo vedrách cez cestu, vždy do najbližšieho
rybníka. O počtoch prenesených, ale aj usmrtených žiab sa vedie presná evidencia.
To, kedy sa budú žaby prenášať, závisí od počasia. Aby sa migrácia rozbehla,
ropuchy potrebujú nočné teploty ideálne osem až desať stupňov Celzia.

V piatok 22. marca 2019 sme sa spolu so žiakmi 7. a 9. ročníka pokúsili pomôcť žabkám pri ich jarnej migrácii v lesoparku na Železnej studienke.