Tvory mesta II.


Dnes sa deti na stretnutie v krúžku Tvory mesta už veľmi tešili.

Opäť sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré im autori projektu pripravili – osvojovali si zručnosti vnímania prostredia okolo sebaskúmania priestoru, jeho pozitívnych veci aj nedostatkov, určovali a zdôvodňovali, prečo sa niečo páči /nepáči, prečo je to dobré, alebo zlé, vypĺňali veľkú pocitovú mapu, ktorú doplnili materiálom vyzbieraným  z prostredia školy.