Tvory mesta


Dnes sme sa s deťmi zo IV. oddelenia ŠKD prvýkrát v Miestnej knižnici stretli s autormi architektonicko-urbanistického projektu TVORY MESTA, ktorých snahou je jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore, ktorý denne navštevujú – okolie ich školy a knižnice. Formou prednášok, jednoduchých aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier, návštevy interaktívnej výstavy a podieľaní sa na zmene v bezprostrednom okolí sa budú snažiť v deťoch prebúdzať záujem o dianie v ich komunite, sídlisku, ulici. Projekt je realizovaný v spolupráci s OZ YOUNG FOLKS LC , o.z. Krásy terasy a Sokratovým inštitútom.

Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban.

Na prvé stretnutie sme ešte prichádzali s rozpakmi, ale tie sa po chvíli rozplynuli, pretože atmosféra bola príjemná a pripravené aktivity deti veľmi zaujali.

Oboznámili sme sa s činnosťami a podujatiami, ktoré nás počas piatich mesiacov čakajú, prvý hosť architekt Peter Lényi pripravil pre deti úlohu, v ktorej sa zahrali na členov komisie verenej architektonickej súťaže a ich úlohou bolo vybrať víťaza z piatich architektonických návrhov námestia. Deti boli aktivitami nadšené, aktívne zapájali do diskusie i do riešenia zadaných úloh, ktoré autori projektu pre deti pripravili, takže už teraz sa veľmi tešia na ďalšie stretnutie.