Zober loptu a nie drogy


V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme v novembri realizovali v ŠKD aktivity, ktoré mali za cieľ upevňovať si návyky ochrany zdravia, rozoznať prvky zdravej a nezdravej životosprávy, vedieť rozlišovať nebezpečné veci (lieky, čistiace prostriedky, chemikálie…), zvyšovať povedomie nebezpečenstva užívania drog, alkoholu, fajčenia.

Formou diskusií a projektov sme poukazovali na negatívne účinky užívania nebezpečných látok na zdravie.

Deti formou výtvarných prác prezentovali pohľad na drogy, apelovali na prevenciu a zdravý životný štýl.

Športové popoludnie malo za cieľ ukázať deťom ako sa dá efektívnejšie využiť voľný čas športom, ktorý je prospešný nielen pre ich zdravie, ale pri ktorom sa dá aj príjemne zabaviť.