OZNAM ŠJ


Vážení rodičia,

vzhľadom na opakujúcu sa situáciu, že zákonní zástupcovia neuhradia včas poplatok za stravu, oznamujeme, že pokiaľ nebude dňa 3. decembra do 7:00 h na účte stravovacieho zariadenia príslušná suma na mesiac december 2018,

OBED NEBUDE DIEŤAŤU VYDANÝ.

Upozornenie:

POPLATOK ZA STRAVU JE POTREBNÉ UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 27. DŇA MESIACA, KTORÝ PREDCHÁDZA MESIACU, V  KTOROM BUDE STRAVNÍK ODOBERAŤ OBEDY.

Pokiaľ dieťa zloženku stratilo, zabudlo odovzdať, odporúčame uhradiť poplatok prevodom (vkladom) na účet:

SK66 5600 0000 0094 0108 0014

Mesiac december má 15 školských dní, kedy sa žiaci stravujú.

Poplatok:

Desiata:              8,40 €         (0,56€ x 15)

Obed 1. stupeň: 18,15 €          (1,21€ x 15) 

Obed 2. stupeň: 19,35 €         (1,29€ x 15)