Svetový deň mlieka v ŠKD 26. 9.2018


Svetový deň mlieka je dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili význam konzumovania mlieka pre naše zdravie.

Preto sme sa v tento deň v ŠKD snažili o to, aby sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o tejto výnimočnej tekutine a pochopili dôležitosť pitia mlieka, poznali jeho zdravotné prínosy.

S deťmi sme si pochutili na mliečnych koktailoch, ktoré sme si pripravili a zabavili sme sa pri básnení na tému mlieko.

 

 

Mlieko, mliečko dáva,                                      Mlieko, mliečko zdravé je,                                                 Mlieko všetci rady máme,
    naša pani krava.                                                a rady ho pijeme.                                                            každý deň si pohár dáme.

Mliečko ja mám veľmi rád,                                Máme rady jogurty                                                            Ak chceš aj ty zdravý byť,
   pijem ho ja až dvakrát.                                      a aj iné produkty.                                                                musíš veľa mlieka piť.
                                                                                        Magdalénka                                                                                     Sárka
Pijem mlieko od malička,                                                                                                                           
plávať budem jak rybička.
                           Karolínka

 

Mlieko je chutné, zdravé,                                                                                                                                    Mlieko pijeme od malička,
 zúbky sú z neho pevné.                                                                                                                                     keď sme boli malé zlatíčka.
Dáva nám ho kravička,                                                                                                                                            Mlieko je veľmi dobré,
chutí nám plná šáločka.                                                                                                                                    ale ja musím piť bezlaktózové.
                                                                                                                                                                                                          Sabrinka
Kto chce zdravý byť,                                                                                                                                         
mal by mliečko piť.
                   Viktória 

 

1