Deň školy 22.6.2018


Aj v tomto školskom roku sme v našej ZŠ oslávili Deň školy, ktorý sa uskutočnil 22.6.2018.
Počas netradičného vyučovania boli pre žiakov pripravené eduakčné aktivity rôzneho zamerania.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom školy, ktorí sa podielali pri realizácii aktivít, ale vďaka patrí aj organizáciám, ktoré nám pomohli spestriť program a dopomohli pri organizácii a zabezpečení celého podujatia.

1   23

un

m

 

tt

 

 

 

IMG_2233