Deň otvorených dverí 27.3.2018


Dňa 27.3.2018 boli na na našej škole otvorené dvere pre všetkých rodičov, ktorých deti školu navštevujú, ale i pre budúcich prvákov, ktorí sa spolu s rodičmi prišli zoznámiť so školským prostredím, atmosférou a činnosťou, ktorá v škole prebieha.
Počas celého dňa mali možnosť prehliadky budovy školy, odborných učební, učební s interaktívnymi tabuľami, počítačmi, školskej knižnice a herne školského klubu detí.

20180327_090530