Výchovný koncert – Vieme sa slušne správať


19. februára sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu ,,Vieme sa slušne správať“.

Deti si počas predstavenia utvrdzovali pravidlá slušného správania, učili sa i umeniu empatie voči ostatným.
Boli aktívne zapájaní do deja, sami sa zúčastňovali nastolených problémových situácii, mali možnosť reagovať a a hľadať riešenia.

_DSC1437-1