Európsky deň tiesňovej linky 112


Deň 112 je zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania 112 a integrovaného záchranného systému.

Hlavným cieľom našich  aktivít  v rámci Európskeho dňa bolo priblížiť deťom poslanie čísla tiesňového volania 112, zvýšiť  povedomie o účele využitia čísla tiesňového volania a o spôsobe správnej komunikácie volajúceho s operátorom na tiesňovej linke a tým eliminovanie počtu neoprávnených volaní na číslo 112.

Žiaci I.stupňa si formou prednášok, dramatizácií, diskusií a ilustrácií zvýšili informovanosť o spôsobe poskytnutia pomoci ľudom v núdzi a poskytnutia pomoci, o tom, čo je oprávnené a čo neoprávnené volanie.

Žiaci II.stupňa  sa zúčastnili aktivít v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika, kde sa v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovala činnosť záchranných zložiek a tak sa žiaci mohli oboznámiť s prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska,

27994009_10210864896556154_1618169242_n