Fašiangový karneval v ŠKD


Na karneval sa deti tešili už veľmi dlho.

V stredu 7.2.sa premenili na víly, princezné, pirátov a rôzne zvieratká a mohli sa vrhnúť do tanca a zábavných súťaží.
V karnevalovom opojení sa súťažilo, tancovalo, spievalo. Deti nadšene plnili úlohy v rôznych súťažiach, za ktoré sa rozdávali sladké odmeny.
Prežili sme veselé popoludnie, na ktoré budú deti určite radi spomínať.IMG_2034