Rozprávky zo žltej električky


Presne pred 103 rokmi spojila Prešporok a Viedeň električka, ktorá sa zároveň stala jediným dopravným spojením Petržalčanov s mestom a okolím.
Ako žltá, viedenská električka fungovala, koľko stál cestovný lístok, v akých vozňoch sa mohli ľudia viezť, ktorí zaujímaví pasažieri využili jej služby, kade viedla trať cez Petržalku a množstvo iných zaujímavostí dnes deťom zo ŠKD prišiel povedať pán Roman Delikát zo Združenia mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, ktorý predstavil deťom knihu Rozprávky zo žltej električky od Vlada Schwarza.

1