Dopravné ihrisko


Žiaci z 1.stupňa  sa zúčastnili dopravno-preventívnej akcie na Dopravnom ihrisku v Petržalke. Stretnutie so školákmi na tému „dopravná výchova “ pripravilo deti na bezpečnú cestu do a zo školy. Odborný výklad bol obohatený o praktické ukážky správneho prechodu po priechode pre chodcov, chôdze po správnej strane chodníka i cesty…Akcia zvýšila vedomosti žiakov v oblasti pravidiel cestnej premávky, zlepšovania ich cyklistických znalostí či účasti chodcov v cestnej premávke. Naučili ich bezpečne prejsť cez križovatku, riešiť križovatky pomocou dopravných značiek a pokynov policajta a pripravili ich na bezpečný pohyb po chodníku i ceste.  Deti boli upozornené na dodržiavanie zásady vidieť a byť videný. Hovorili o reflexných prvkoch, ktoré by mal  každý žiak mať na svojom oblečení i na školskej aktovke, aby sa mohli bezpečne pohybovať v cestnej premávke. Akcia ukázala ako sa dá profesionálne spojiť dopravná výchova s praxou. Žiaci boli upozornení na možné riziká, ktoré im môžu hroziť doma, v škole, či na ulici a ako správne reagovať v krízových situáciách. Žiakom sa hravou formou poučná dopravná výchova veľmi páčila.

20170925_112241