Cvičenie v prírode


Krásne jesenné počasie využili žiaci na to, aby absolvovali  CVIČENIE  V PRÍRODE. Žiaci z prvého stupňa sa mali za úlohu premiestniť k jazeru Veľký Draždiak a žiaci z druhého stupňa na Železnú studničku a Kamzík.
Cestou si všímali dopravné značky, riešili dopravné situácie na križovatke, trénovali správny prechod po priechode pre chodcov. Prekonávali prírodné prekážky, triafali šiškami na cieľ, ale získali aj základy prvej pomoci.
Niektorí sa naučili telefónne čísla na  záchranný systém pomocou nápovedných pomôcok: prvá pomoc – sanitka č.155 – číslica 5 pripomína invalidný vozík, polícia č.158 – číslica 8 pripomína putá, hasiči  č. 150 – číslica 0 pripomína stočenú hadicu na hasenie požiaru.
Veríme, že tieto čísla nebudú musieť žiaci nikdy použiť, ale istejšie je, keď si ich každý a nielen žiak zapamätá.

20171019_090451