Deň otvorených dverí 15.3.2017


Dňa 15.3.2017 boli na na našej škole otvorené dvere pre všetkých rodičov, ktorých deti školu navštevujú, ale i pre budúcich prvákov, ktorí sa spolu s rodičmi prišli zoznámiť so školským prostredím, atmosférou a činnosťou, ktorá v škole prebieha.
Počas celého dňa mali možnosť prehliadky budovy školy, odborných učební, učební s interaktívnymi tabuľami, počítačmi, školskej knižnice a herne školského klubu detí.

IMG_20170315_110453