Od griflíka po plniace pero…


Deti 1.a 3.oddelenia ŠKD sa zúčastnili vzdelávacieho programu v Múzeu školstva a pedagogiky, ktorý ozrejmuje žiakom hlavné rozdiely v spôsobe písania. Na základe príbehu o troch chlapcoch, ktorí chodili do školy v rôznych historických obdobiach si deti dozvedeli v akom prostredí sa kedysi učili ich  prastarí rodičia.
V starých školských laviciach si vyskúšali písať podľa predlôh presne také písmená, aké sa v jednotlivých historických obdobiach na škole povinne vyučovali. Písali na drevenú tabuľku, pierkom, ktoré sa pri písaní namáča do atramentu pripraveného v kalamári vloženom v školskej lavici a nakoniec plniacim perom.
Písanku, s ktorou pracovali si nakoniec vzali so sebou na pamiatku.
Program sa deťom veľmi páčil.

img_1267