Idú mladí vinšovníci


Žiaci 2. a 3. ročníka spoločne vystupovali na vianočnej akcii Idú mladí vinšovníunnamed-1ci, ktorá sa uskutočnila 9.12. na Petržalských vianočných trhoch. Žiaci vystúpili s choreografiou valčika na čarovnú hudbu Tri oriešky pre Popolušku.