Aktualizácia materiálovo-spotrebných noriem na rok 2016 očami detí


Vážení rodičia, starí rodičia, deti,
dovoľujeme si Vás vyzvať na spoluprácu ohľadom    aktualizácie nových receptúr do školských jedální, a to zeleninových, bezmäsitých a zemiakových pokrmov. Táto aktivita pod názvom

„Aktualizácia materiálovo-spotrebných noriem na rok 2016 očami detí“

…  sa organizuje na rozšírenie receptúr, ktoré si navrhnú samotné deti. Mali by to byť pokrmy, ktoré sa varia doma a sú Vaše obľúbené.
Získané vhodné receptúry budú pracovnou skupinou vedúcich školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bratislava spracované, odvarené a odoslané na MŠVVaŠ SR.
Pri posudzovaní nových noriem a ich zaradení do praxe sa bude vychádzať z nasledovných odporúčaní:

  • zníženie príjmu tuku, spotreby soli, preferovať soľ s obsahom jódu,
    • zníženie spotreby jednoduchých cukrov,
    • zvýšenie spotreby vitamínu C,
    • zvýšenie spotreby vlákniny,
    • zvýšenie spotreby rastlinných bielkovín.

Žiaci, ktorých najvhodnejšia a najlepšia receptúra bude zaradená do Materiálno-spotrebných noriem aktualizovaných v roku 2016, budú odmenení zaujímavou cenou počas metodického dňa pri príležitosti Svetového dňa výživy.
Tento návrh na aktualizáciu Materiálno-spotrebných noriem očami deti bol navrhnutý s cieľom, aby si ich navrhli samotné deti, a tým budú mať svoje vlastné receptúry, ktoré obľubujú.

Receptúru môžete doručiť vedúcej ŠJ do 7.3.2016 na priloženom vzorovom tlačive.

 

ovocie