Denný archív: február 17, 2016


Vážení rodičia, starí rodičia, deti, dovoľujeme si Vás vyzvať na spoluprácu ohľadom    aktualizácie nových receptúr do školských jedální, a to zeleninových, bezmäsitých a zemiakových pokrmov. Táto aktivita pod názvom „Aktualizácia materiálovo-spotrebných noriem na rok 2016 očami detí“ …  sa organizuje na rozšírenie receptúr, ktoré si navrhnú samotné deti. Mali by […]

Aktualizácia materiálovo-spotrebných noriem na rok 2016 očami detí


Ak ste zamestnaní: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v […]

Popis krokov pre venovanie 2% z dane