Školské a mimoškolské aktivity – December


 december-7 AKTIVITA trieda/ročník
december-1 Korčuľovanie na ľade 5.-9.
 december-2 Petržalská super škola – O lovcoch vírusov 7.
december-3 Vianočné trhy v Bratislave 5.-9.
december-4 Pytagoriáda – školské kolo
 december-5 Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka 8.-9.
december-6 Televízne štúdio Markíza
exkurzia
 december-9 Školský vianočný bazár 1.-9.
ŠKD
 december-8 Pele-mele – môj kamarát 1.-9.
ŠKD