Športujúce mesto


Súčasťou Európskeho týždňa športu a podujatia BRATISLAVA, ŠPORTUJÚCE MESTO,  je aj školská súťaž pre základné a stredné školy z Bratislavského kraja.

Všetci žiaci školy (1. až 9.ročník) spolu s pedagogickými zamestnancami prešli 2 km od školy smerom k jazeru Veľký  Draždiak.  Tu bol určený štart 2-km etapy behu (rýchlej chôdze) okolo jazera. Zámerom bolo, aby celá trieda spoločne v čo najkratšom čase zvládla túto etapu. Etapu mali zvládnuť nielen najlepší, najrýchlejší z triedy, ale aby spoločnými silami prekonali prekážky a pomohli aj menej zdatným spolužiakom, aby sme u detí aj týmto spôsobom budovali pocit spolupatričnosti a dôležitosti vzájomnej pomoci. Spolu s deťmi sa behu zúčastnili aj ich učitelia.

Na konci bola aktivita vyhodnotená, vyhlásené výsledky, vyhodnotená najlepšia trieda. Víťazmi boli všetci, lebo zvíťazila pevná vôľa a priateľstvo.

Najzdatnejší žiaci pokračovali v ďalších disciplínach – cvičenie na hrazde a pod. Do školy sa vrátili žiaci opäť pešo 2 km. Od prvákov po deviatakov všetci zdolali 6 km pešej chôdze.  Teda 209 žiakov, 28 pedagógov, vychovávateľov a pedagogickí asistenti.  Žiaci, oslobodení od TV,  povzbudzovali svoje triedy a hrali menej náročné loptové hry.