Školské a mimoškolské aktivity – November


AKTIVITA trieda/ročník
1 Návšteva archeologického múzea
2 Múzeum dopravy
3 Testovanie žiakov 5. ročníka 25. 11.
Matematika, slovenský jazyk
5.
4 Petržalská super škola – Robotika aumelá inteligencia 8.
5 Návšteva hasičského zboru
6 Biodiverzita 7. – 9.
7 IBOBOR 3. – 9.
8 Divadelné predstavenie v ANJ 6. – 9.
9 Školské kolo olympiády
zo slovenského jazyka
8. – 9.
10 Netradičné športové súťaže ŠKD