Školské a mimoškolské aktivity – Október


AKTIVITA

 trieda/ročník

 1 Škola ide na Slovan 6. – 9.
2 Múzeum školstva a pedagogiky 7.
3 Botanická záhrada 5.
 4 Petržalská super škola – Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody 6.
5 Študentský kongres o fotonike 8.
 6 Banská Štiavnica – bane a historické centrum mesta – 27.10.2015 5. – 9.
 7 Multikultúrna výchova
Komunikujeme v anglickom jazyku s anglickými lektormi
2. – 9.
 8 Starí rodičia – výtvarná súťaž ŠKD
 9 Halloweenske tvorivé dielne ŠKD