Školské a mimoškolské aktivity – September


AKTIVITA trieda/ročník
 1 Bratislava – športujúce mesto 1. – 9.
 2 Európsky týždeň mobility 4. – 9.
3 Didaktické hry
Účelové cvičenie
1. – 4.
5. – 9.
 4 Dentálne dni v Inchebe 2. – 4.
5 Európsky deň jazykov v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie
a kino Mladosť
5. – 9.
 6 Turistické vychádzky do prírody ŠKD