Záujmová činnosť – školský rok 2016/2017


 Slovencina do vrecka

Klub slovenského jazyka

9.ročník

pondelok

14 – 15

Mgr.Erika Machová

 vedci

Malí vedci

1.,2.ročník

štvrtok

14 – 16

Mgr.Veronika Machavová

f

Futbal dievčatá

5.-9.ročník

utorok

14-16

Mgr. Juraj Aujeský

aa

Futbal  chlapci

5.-9.ročník

pondelok

14-16

Mgr. Juraj Aujeský

 

Volejbal

5.-9.ročník

streda

14-16

Mgr. Juraj Aujeský

sp1

Športový krúžok

1.-4.ročník

piatok

13:30-15:30

Mgr.Jana Davidová

 njy

Klub
nemeckého jazyka

5.-9.ročník

streda

14:15-16:15

Mgr. Mária Bubancová

 flt

Florbal

5. – 9. ročník

Mgr.Štefan Molota

 artq

Arteterapia

1.- 8.ročník

pondelok

utorok

13:30-15:30

Mgr.Nikola Ambrusová

 ajj

Klub anglického jazyka
5.-9.ročník

štvrtok

14 -16

PhDr.Zlata Mišunová

 ccc

Klub mladých čitateľov

4.-9.ročník

štvrtok

14 – 16

Mgr.Terézia Kralovičová

 mat1

Klub mladých matematikov

9.ročník

utorok

14 -15

Mgr.Zdenka Draškovičová

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt football children

Futbal

1.- 2. ročník

štvrtok

13:30-15:30

Mgr.Dušan Zubaj

Futbal

3.- 4. ročník

piatok

13:30-15:30

Mgr.Dušan Zubaj

 ss

Športové hry

1.- 4.ročník

pondelok

14 – 16

Mgr.Jana Loišová

st1

Stolný tenis

5.-9.ročník

Mgr.Štefan Molota

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cycling children

Cyklo-turistický klub

5.-9.ročník

víkendy

Mgr.Štefan Molota

chips

Tenisový krúžok

3.- 4.ročník

Tréner (TJ 1)

chips

Chips skupina

4.-9.ročník

PaedDr. Zlata Mišunová

Mgr. Eva Hlistová