Vedenie školy


Vedenie školy
riaditeľka : Mgr.Daniela Petríková
zástupca : PaedDr.Oľga Mateovičová

Sekretariát
personalistka školy :
ekonóm : Ing. Michal Belányi