Zoznam pedagógov


Andrisová Natália
Mgr. Aujeský Juraj
Mgr. Bajbarová Mária
Mgr. Bubancová Mária
Cichová Iveta
Mgr. Dávidová Jana
 Mgr. Falťanová Ľubica
Mgr. Fecková Jana
Mgr. Filicki Jozef
Mgr. Gašparík Vladimír
Mgr. Ghani Dastagir
Mgr. Jarzebowská Nikola
Mgr. Královičová Terézia
Mgr. Loišová Janka
Mgr. Machová Erika
PaeDr. Mateovičová Oľgai
PhDr..  Mišunová Zlata
 Mgr. Molota Štefan
 Mgr. Muslová Božena
 Mgr. Petríková Daniela
 Mgr.  Potočková Oľga
 Bc. Puterková Adriána
 Mgr. Semanová Katarína
 Mgr. Stegmannová Gabriela
Šookyová Eva
Šuličová Vlasta