Zoznam pedagógov


Andrisová Natália vedúca vychovávateľka ŠKD
Mgr. Aujeský Juraj učiteľ
Mgr. Bajbarová Mária učiteľka
Mgr. Bubancová Mária učiteľka
Cichová Iveta učiteľka
Mgr. Dávidová Jana učiteľka
 Mgr. Falťanová Ľubica asistentka učiteľa
Mgr. Fecková Jana asistentka učiteľa
Mgr. Ferenčičová Berta vychovávateľka ŠKD
Mgr. Filicki Jozef  učiteľ
Mgr.. Gašparík Vladimír učiteľ
Mgr Ghani Dastagir učiteľ
Mgr.. Jarzebowská Nikola  učiteľka
Mgr  Královičová Terézia  učiteľka
Mgr. Loišová Janka  učiteľka
Mgr. Machová Erika učiteľka
PaeDr. Mateovičová Oľga zástupkyňa RŠ
PhDr. Mišunová Zlata učiteľka
 Mgr. Molota Štefan učiteľ
Mgr.  Muslová Božena  učiteľka
Mgr.  Petríková Daniela  riaditeľka ZŠ
 Mgr..   Potočková Oľga  učiteľka
 Bc Puterová Adriána asistentka učiteľa
 Mgr.  Semanová Katarína učiteľka
 Mgr. Stegmannová Gabriela učiteľka
Šoókyová Eva vychovávateľka ŠKD
Mgr.  Števčeková Natália  vychovávateľka ŠKD
 Šuličová Vlasta vychovávateľka ŠKD