Oznam – riaditeľské voľno


Dňa 28.6.2017 budú mať žiaci našej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Vyučovanie pokračuje dňa 29.6.2017 o 8:00 hod.

29.6.2017 bude ŠKD v bežnej prevádzke.